top of page
Borði - blurr 03.png

LISTI YFIR NÁMSKEIÐ, VINNUSTOFUR & FYRIRLESTRA
FYRIR FYRIRTÆKI, STOFNANIR OG AÐRA VINNUSTAÐI:

#1 NÁMSKEIÐ / VINNUSTOFA

Óstöðvandi  Liðsheild í topp tilfinningalegu ástandi: er einstaklega skemmtilega framsett, áhrifaríkt og fræðandi 3 - 3.5 klst langt liðsuppbyggingarnámskeið sem miðar að jákvæðum langtímaáhrifum á vinnuanda, samskipti, starfsánægju og hugarfar. Námskeiðið er ekki aðeins liðsefling heldur er það hannað  til að bæta frammistöðu, árangur og ánægju með hagnýtum aðferðum sem byggja á íþróttasálfræði, taugavísindum, jákvæðri sálfræði, atferlisfræði og aðferðum leikarans við karaktersköpun. Námskeiðið leggur áherslu á  (það sem ég vil meina að sé mikilvægasti lykillinn að öflugri liðsheild)  að byggja upp löngun og færni fólks til að: taka mikla ábyrgð á líðan sinni, viðhorfum & frammistöðu og kappkosta stöðugt að hafa jákvæð áhrif á líðan, viðhorf & frammistöðu annara liðsfélaga. Til að kveikja áhuga og innri löngun þátttakenda til að tileinka sér þennan lykil, nota ég áhrifaríka aðferð við uppbyggingu námskeiðisins. Aðferð sem kallast  Neuro-Associative Conditioning. Það er þessi uppbygging sem gerir námskeiðið einstakt og gerir mér kleift að hafa sterk jákvæð áhrif á viðhorf þátttakenda. Þegar löngunin (til að taka óvenju mikla ábyrgð á eigin líðan, viðhorfum & frammistöðu og að hafa jákvæð áhrif á líðan , viðhorf og frammistöðu samstarfsfólks) er kviknuð,  þá lærum við einstaka aðferð til að  örva taugakerfið, á sama hátt og heimsklassa atvinnu íþróttafólk gerir, til að komast í okkar sterkustu líðan og hugarástand, nokkuð sem ég kalla Topp Tilfinningalegt Ástand.  Í því ástandi upplifum við hámarks orku, trú og traust á okkur sjálf, ástríðu og eldmóð, kryddað með náungakærleika.  Við framkvæmd aðferðarinnar (við framkvæmum hana saman á námskeiðinu og upplifum áhrifin) breytist boðefna- og hormónaframleiðsla líkamans svo úr verður boðefna-kokteill sem hámarkar aðgengi heilans að þeim hæfileikum, þekkingu og skapandi hugsun sem við búum yfir.  Hin jákvæðu áhrifin eru ótvíræð á hópinn í heild sinni en einnig á hvern þátttakanda fyrir sig. Með því að nota aðferðir námskeiðsins getur hver einstaklingur uppskorið meiri líkamlega & andlega orku, öflugra sjálfstraust, meira hugrekki, uppbyggilegri viðhorf, betri ákvarðanatöku og uppbyggilegri athafnir. Til þess að tryggja að þær hugmyndir og aðferðir sem við lærum, festist í sessi er mikilvægt að nota þær strax eftir námskeiðið. Þess vegna hef ég hannað lauflétta og skemmtilega 5 daga áskorun sem tekur við í kjölfar námskeiðsins og virkar þannig að hópurinn sameinast um að tvinna aðferðir námskeiðsins inn í hefðbundinn vinnudag. Þessi áskorun hefur ávalt reynst vel svo ég get lofað skemmtilegri viku að námskeiðinu loknu.  Hvaða þýðingu hefur þetta allt fyrir þig og þitt fyrirtæki? þið uppskerið  sterkari liðsheild vegna þess að hópurinn er í betri líðan, með uppbyggilegri viðhorf sem er undirstaða velgengni fyrirtækisins. "MANNESKJA Í  TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI FINNUR LEIÐ AÐ SETTU MARKI" HVAÐ MUNUM VIÐ LÆRA Á NÁMSKEIÐINU? Við lærum hvernig má nota þrjár einfaldar leiðir til að kveikja á og gíra upp okkar sterkustu tilfinningar þannig að við stígum inn í það sem kallað er flæði, sónið, S-ið, að leika á alls oddi. Ég kalla þetta TOPP TILFINNINGALEGT ÁSTAND. Þetta ástand stóreykur aðgengi heilans að þeim innri auðlindum sem við búum raunverulega nú þegar yfir, en höfum ekki alltaf gott aðgengi að. Þessar auðlindir má flokka í 1) upplýsingar 2) hæfileika 3) skapandi hugsun. ​​Við lærum um innri og ytri áhugahvöt og nýtum þá þekkingu til að kveikja sterka löngun til að nýta hugmyndafræði og aðferðir námskeiðsins til að taka ábyrgð á líðan okkar, bæði í vinnunni og á öðrum sviðum lífsins.  ​​Við uppgötvum tvær tegundir ótta sem allar heilbrigðar manneskjur þurfa stöðugt að glíma við og er oft stór en ómeðvituð fyrirstaðan þegar kemur að því að því að taka ákvarðanir og framkvæma.  ​​Við munum læra Optimized árangurs formúluna og uppgötva þrjá undirstöðuþætti frammistöðu, árangurs og ánægju en tveir af þessum þáttum eru flestum hulin ráðgáta. ​Við munum læra hvað raunverulega stendur í vegi fyrir því að við náum þeim árangri sem við óskum og fáum útskýringu á því hvers vegna sumum vegnar betur en öðrum.  ​​Við munum uppgötva hvatakerfi heilans, sem samanstendur í raun  af tveim ráðandi kröftum sem útskýra alla ákvarðanatöku og hegðun (líka hegðun sem virðist óskiljanleg). Við öðlumst skilning á þessum kröftum og lærum að virkja þá þannig að þeir þjóni okkur sem best um leið og þessi skilningur auðveldar okkur að mótivera aðra án þess að uppskera mótþróa og vörn.  ​​Við skoðum hugtakið "jákvæðni" frá nýjum vinkli, skilgreinum það á hátt sem er bæði skynsamlegur og skemmtilegur um leið og við uppgötvum hve gríðarlegur ávinningur er í því fólginn að vera jákvæð/ur.  Við munum skoða af hverju líðan okkar er lykilatriði þegar kemur að því að hámarka frammistöðu, árangur og ánægju í hverju sem er.  Við munum uppgötva hve gríðarleg áhrif tilfinningar hafa á upplifanir okkar, ákvarðanir og athafnir og þar með áhrif þeirra á hamingju og velgengni. Við lærum hvers vegna mismunandi áreiti og upplifanir kveikja á mismunandi tilfinningum og lærum að stíga inní og taka stjórn á því ferli sem annars fengi að leika lausum hala á sjálfstýringu. ​​Við munum ganga út af námskeiðinu með skýra vitneskju um að við sjálf berum ábyrgð á eigin líðan og að besta gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum, fólkinu á vinnustaðnum og öðrum í lífi okkar, er að verja sem mestum tíma í öflugu, uppbyggilegu tilfinningaástandi.  AF HVERJU AÐ VELJA ÞETTA NÁMSKEIÐ? Af hverju er mikilvægt að byggja stöugt upp jákvæða vinnustaðamenningu, efla liðsandann, gíra upp orkuna í hópnum, skerpa á mikilvægi jákvæðra samskipta og aðstoða fólk við að taka ábyrgð á sinni eigin líðan og viðhorfum? Það er vegna þess að; Sálrænt öryggi og öryggiskennd vex. Hópurinn upplifir væntumþykju stjórnenda og fyrirtækisins í sinn garð. Fólk upplifir vissu um virði sitt, upplifir að mannauðurinn skipti máli, að líðan starfsmanna sé metin.  Fólk mætir ánægðara til  vinnu. Jákvæð viðhorf og jákvætt umtal starfsmanna í garð fyrirtækisins eykst. Það verður meira gaman hjá öllum í vinnunni. Hugmyndaauðgi magnast upp. Velvild og hollusta í garð stjórnenda og við fyrirtækið sjálft verður meiri. Metnaður vex. Framleiðni verður meiri. Fyrirtækið / vinnustaðurinn laðar að sér öflugra starfsfólk. Tíðni árekstra og vandamála lækkar og úrlausnartími styttist. Samskipti við viðskiptavini verða betri.  Þjónustustig vex.  Sala eykst. Hagnaður vex.  Velgengni fyrirtækja veltur á frammistðu mannauðsins en stærstu áhrifaþættirnir á frammistöðu og árangur hans er líðan, orkustig og viðhorf. Með því að fá inn öflugt og skemmtilegt námskeið sem hristir upp í hópnum, gírar upp orkuna, brýtur upp staðnað hugarfar, styrkir tengsl fólks og kyndir upp innri-áhuga hvers einstaklings á því að leggja sitt af mörkum til að skapa geggjaðan vinnuanda og veitir fólki öflugar aðferðir til að taka ábyrgð á eigin líðan og viðhorfum…  með því að bjóða upp á slíkt námskeið er tekin virk ábyrgð á því að byggja upp og viðhalda öflugri vinnustaðarmenningu sem svo bókstaflega bætir hag fyrirtækisins, stjórnenda, framlínufólks og viðskiptavina á einu bretti.  Öflug og skemmtileg vinnustaðamenning er stórkostlegur lykill að velgegni fyrirtækja, en hana þarf að rækta reglulega því eins og við vitum, allt sem að er hlúð vex og dafnar. Allt annað grottnar niður.  Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem menningin er óuppbyggileg? Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem fólk er uppfullt af áhuga, metnaði, ástríðu, eldmóð, orku og vináttu?  MARKMIÐ: Hugmyndafræðin og aðferðirnar sem við lærum og upplifum á námskeiðinu miða að því að auka það sem við öll sækjumst eftir í lífinu, meiri vellíðan og meiri velgengni. Með því að nota aðferðirnar getum við stórbætt daglega líðan, sjálfsöryggi og trú á eigin getu, bætt gæði ákvarðana og athafna. Áhrifin gera vart við sig strax og nýtast á hvaða sviði lífsins sem er, en það magnaða er að með daglegri ástundun aðferðanna, getur lífið tekið algjörum stakkaskiptum til betri vegar. Námskeiðið er einstaklega öflug leið fyrir hópa til að bæta samskipti, brjóta múra, gíra upp stemningu, innprenta uppbyggileg viðhorf og auka samvinnu. Hvers vegna virkar það svo vel þegar kemur að liðsuppbyggingu? Í fyrsta lagi er það vegna þess að hópurinn tekur mjög skýra og meðvitaða ákvörðun um að búa til óstöðvandi liðsheild. Þessi sameiginlega ákvörðun er í raun samningur um að hver einstaklingur taki ábyrgð á eigin líðan, viðhorfum & frammistöðu, auk þess að kappkosti að hafa jákvæð áhrif á líðan, viðhorf og frammistöðu annara liðsfélaga. Í annan stað þá öðlast hver einstaklingur innan hópsins nýja færni til að taka ábyrgð á líðan sinni, en ástæðan fyrir því að fólk á oft erfitt með það er sú að það einfaldlega skilur ekki hvernig tilfinningar virka og kann ekki að vinna með þær. Eftir námskeiðið liggur ljóst fyrir hve mikil áhrif tilfinningaástand hvers og eins hefur á heildina og persónulega velgengni á öllum sviðum. Jákvæðu áhrifin sem það hefur að taka þessa ábyrgð eru hreint út sagt mögnuð og neikvæðu áhrifin við að gera það ekki eru eitthvað sem enginn á skilið. Það væri hreinlega fáránlegt að taka ekki ábyrgð á líðan sinni.  Þegar öllu er á botninn hvolft þá er hópur sem samanstendur af fólki sem vill taka ábyrgð á eigin líðan og kann aðferðir til að gera slíkt, hópur þar sem framfarir, vöxtur og ánægja fær þrifist.  HVERNIG FER NÁMSKEIÐIÐ FRAM? Óstöðvandi í topp tilfinningalegu ástandi er í boði í tveim útgáfum. Þriggja klukkustunda námskeiði eða í formi eins til eins og hálfrar klukkustundar ofurpepp-fyrirlesturs. Ég mæli algjörlega með 3 klst. útgáfunni vegna þess að þar förum við mun dýpra, upplifunin er miklu sterkari og áhrifin standa betur með hópnum. Þriggja klst. námskeiðinu fylgir lauflétt en öflug fimm daga áskorun sem margfaldar líkurnar á því að þátttakendur nýti aðferðir námskeiðsins. Óháð tímaramma þá ráða virk þátttaka, húmor, gleði og dúndur orka ríkjum. Námskeiðinu er skipt upp í þrjá hluta: #1 þekking, #2 upplifun, #3 þjálfun. Framsetningin er einstaklega lífleg og miðar að því að námskeiðið verði SKEMMTILEGT um leið og það er sprengfullt af mögnuðum fróðleik. ​Á þriggja tíma námskeiðinu (full lengd) er ein stutt pása um miðbik námskeiðsins. Að námskeiðinu loknu tekur við fimm daga áskorun þar sem þátttakendur fá daglega sendan skemmtilegan tölvupóst með upprifjun á lykilatriðum og laufléttum verkefnum sem auðvelt er að tvinna inn í daglegt líf. Styttri útgáfa námskeiðsins  (1 - 1.5 klst.) fer fram í einni sleitulausri og kraftmikilli atrennu. Þar skyggnumst við inn í hugmyndafræðina, snertum á lykilatriðum, leikum okkur með aðferðirnar á húmorískan hátt og fáum í hendur einfaldar leiðir til að gíra okkur í topp tilfinningalegt ástand hvar og hvenær sem er. HENTAR NÁMSKEIÐIÐ HÓPNUM ÞÍNUM? Námskeiðið hentar bókstaflega öllum vinnustöðum í heild sinni til að byggja upp topp vinnuanda, bæta samskipti og auka gleði. Leiðtogum, Stjórnendum og millistjórnendum sem vilja skilja betur mannlega hegðun og læra öflugar aðferðir til að hafa áhrif. Félagasamtökum sem vilja skapa eftirminnilega stemningu og uppbrot á fundum eða ráðstefnum. Vinahópum sem langar að upplifa eitthvað öðruvísi, eitthvað sem þéttir hópinn og styrkir vináttuböndin. Íþróttafólki, íþróttaliðum og íþróttafélögum sem vilja hámarka frammistöðu, árangur og ánægju með því að öðlast einstakan skilning og færni þegar kemur að hugarþjálfun og tilfinningastjórnun.  Söludeildum fyrirtækja sem vilja halda sölufólkinu sínu orkumiklu, mótiveruðu og hlúa að þeim viðhorfum sem sölumennskan byggir á. Þjónustufyrirtækjum sem vilja veita topp þjónustu og breyta viðskiptavinum í aðdáendur.  Öllum sem vilja bæta samskipti og viðhalda jákvæðu vinnuumhverfi.  Öllum sem standa frammi fyrir áskorunum og vilja vera í sínu besta andlega, tilfinningalega og hugarfarslega formi til að tækla þau verkefni sem blasa við.  Hópum í leit að kröftugum innblæstri hvort sem það er til að koma sér af stað í verkefni, rífa sig upp úr ládeiðu eða taka flugið upp í hæstu hæðir. Metnaðarfullu fólki sem vill brjótast af krafti í gegnum hindranir. Til að efla stemningu og samheldni Fyrir ráðstefnur til að rífa upp orku og stemningu, auka eftirtekt og efla frumkvæði þátttakenda. Til að skapa ofur jákvæða og kærleiksríka stemningu í vikunni fyrir árshátíð eða jólaglögg.  Metnaðarfullum nemendum Þeim sem eru að leita að öflugri liðseflingu, hópefli og peppi. Stutta útgáfan af OSTÖÐVANDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI er fullkomið sem morgun- eða hádegisfyrirlestur. LENGD NÁMSKEIÐSINS, VERÐ OG AÐRAR PRAKTÍSKAR UPPLÝSINGAR: Lengd áhrifamestu útgáfu námskeiðsinns er 3.5 klst. Þetta er lengsta útgáfa námskeiðisins og er ætlað þeim sem vilja uppskera langtíma áhrif á viðhorf og líðan hópsins. . Lengd styttri útgáfunnar er 1 til 1.5 klst. og er fyrir þá sem vilja skemmtilegt og fræðandi uppbrot t.d inn í dagskrá á starfsdegi. Hvað fylgir 3.5 klst. námskeiðinu? Djúp nálgun á efnið og öflug upplifun. Aðgangur að glærum. Áðgangur að öllum optimized verkfærum á sviði tilfinningastjórnunnar. 5 daga eftirfylgni-áskorun yfir netið sem hópurinn fer í gegnum í sameiningu. Ánægjuábyrgð - Ef þú ert ekki hæst ánægð/ur með námskeiðið þá borgarðu ekki krónu. Hvað fylgir 1.5 klst. námskeiðinu?  Aðgangur að einföldu en áhrifaríku verkfæri á sviði tilfinningastjórnuna.  Námskeiðið hentar hverjum? Öllum fyrirtækjum og vinnustöðum sem vilja efla sitt lið. Námskeiðið höfðar til allra einstaklinga á aldrinum 14 til 100 ára Öllum sem hafa áhuga á að ganga betur, líða enn betur og hafa meira gaman í lífinu.  Hvað er gott að hafa meðferðis?   Vatnsbrúsa, Glósubók og skriffæri Þægilegum fötum (þó er ekki þörf á því að vera í íþróttafötum) Þægilegum skóm (þó er ekki þörf á að vera í íþróttaskóm)  Viljann til að læra og hafa gaman með hópnum. Hvar fer námskeiðið fram: Námskeiðiskaupi sér um að útvega sal með skjávarpa og hljóðkerfi. Námskeiðið er einnig í boði Í streymi á Teams eða Zoom.                 Tungumál: Fyrirlesturinn er í boði á íslensku og ensku. VERÐ: ATH! www.attin.is er fjármögnunarleið sem stendur fyrirtækjum til boða til að standa straum af menntun starfsmanna. Ég get aðstoðað þig við að kanna hvort þú getir fengið námskeiðið þér að kostnaðarlausu með því að nýta þér Áttina. Verð á 3 - 3.5 klst. löngu námskeið: 350.000 kr.  Verð á 1.5 klst. löngu námskeið: 230.000 kr. Verð á 1 klst. löngum fyrirlestri: 189.000 kr. Sveigjanleiki og sanngirni er eitt af mínum gildum. Heyrðu í mér og fáðu verðtilboð í takt við þínar þarfir og aðstæður með því að senda mér línu á bjartur@optimized.is eða með því að hringja í síma 6607724. Ég mæli eindregið með því að skoða www.attin.is en þar er m.a að finna styrki fyrir fyrirtæki sem vilja bjóða starfsfólki sínu upp á námskeið og strarfsmenntun. www.attin.is

#2 NÁMSKEIÐ / VINNUSTOFA

HVERNIG ER HÆGT AÐ VEITA ÞJÓNUSTU SEM SNERTIR HJÖRTU OG MYNDAR STERK VIÐSKIPTATENGSL SEM VINDA UPP Á SIG?

Hvað er það sem fær fólk til að dást svo mjög að fyrirtækjum og stofnunum, að það vill mæta þangað aftur og aftur og hvetur aðra til þess líka? Ég trúi því að það séu fyrst og fremst tilfinningalega upplifunin og tengingin við þá sem veita og selja þjónusta sem fær okkur til að hugsa "VÁ!". Við viljum öll vera séð og heyrð, við viljum öll finna að við skiptum máli og að þjónustuaðlilinn bera hag okkar fyrir brjósti, láti okkur líða vel. En til þess að við bókstaflega elskum staðinn / fyrirtækið þá þarf meira til! Við þurfum að finna að sá sem þjónustar brenni fyrir að bæta líf okkar og þyki bókstaflega vænt um okkur. Stærstu lyklarnir að því að geta boðið upp á svo góða þjónustu að hún breyti viðsiptavinum í aðdáendur eru; öflug jákvæð líðan, uppbyggileg viðhorf til þjónustuhlutverksins og kunnátta. sterk jákvæð líðan og þjónustu þekking. Öflug liðsheild sem líður vel og kann sitt fag, sameinuð af brennandi löngun til að veita frammúrskarandi þjónustu er mannauður sem alla atvinnurekendur dreymir um. En þessháttar hóp þarf að hafa fyrir því skapa, byggja upp og rækta. Þar kemur námskeiðið Þjónusta sem skapar aðdáendur að borðinu. Námskeiðið er fáránlega skemmtileg upplifun þar sem hópurinn styrkir tengslin sín á milli um leið og það fer í gegnum ferli sem bókstaflega uppfærir þjónustuviðhorfin á hærra plan en nokkru sinni áður. Við lærum um áhrifin sem líðan okkar hefur á gæði þjónustunnar og tækifærin sem eru í því fólgin að leggja sig fram um að veita framúrskarandi þjónustu. Útkoman er sterkari liðsheild, betri þjónusta og meiri sala! Að námskeiðinu loknu verður hópurinn enn þéttari með uppfærð og enn jákvæðari viðhorf til þjónustuhlutverksins vopnuð öflugum aðferðum til að gíra sig í sína sterkustu líðan þar sem það er leikur einn að snerta hjörtu og veita þjónustu sem skapar aðdáun. Áhrifin eru þau að viðskiptavinir leita enn frekar til fyrirtækisins og benda sínu fólki það með tilheyrandi aukningu í sölu. Þetta námskeið hefur farið sigurför og er í raun eitthvað sem þátttakendur geta nýtt sér á öllum sviðum síns persónulega lífs. Sendu mér endilega línu á bjartur@optimized.is eða hringdu í mig og bókaðu kynningarfund til að komast betur að því hvað þetta námskeið getur gert fyrir teymið þitt til að skapa fyrirtækinu frábært orðspor og auka sölu.

#3 NÁMSKEIÐ / VINNUSTOFA

VILTU ÖÐLAST DJÚPSTÆÐAN SKILNING Á MANNLEGU EÐLI OG LÆRA ÖFLUGAR LEIÐIR TIL AÐ HAFA MEIRI ÁHRIF Á HEGÐUN?

Hvort sem við rekum lítið fjölskyldufyrirtæki eða stórfyrirtæki með hundruðum starfsmanna þá veltur þróun og árangur þess á hæfni leiðtoganna til að leysa vandamál og hámarka auðlindir eins og tíma, fjármagn, mannauð, reynslu ofl. Til þess að svo megi verða þurfa leiðtogar að vera stöðugt í stakk búnir til taka ákvarðanir, framkvæma og hafa öflug áhrif á fólkið sitt við hvaða aðstæður sem upp kunna að koma. Gæði ákvarðanna, sterkur vilji til verka og áhrifamáttur leiðtogans veltur að miklu leiti á tilfinningalegu ástandi hans dag frá degi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að tilfinningalegt ástand okkar ákvarðar aðgengi heilans að þekkingu, hæfileikum og sköpunargáfum, auk þess að hafa stórkostleg áhrif á samkiptahæfni og áhrifamátt. Þar af leiðandi er það lykilatriði fyrir fyrirtæki að leiðtogar þess kunni að temja sér uppbyggilegt tilfinningalíf sem gerir þeim kleift að hámarka gæði ákvarðana sinna og athafna svo fyrirtækið fái notið þess besta sem hann hefur upp á að bjóða. Námskeiðið skiptist í tvo hluta Hvernig öðlast leiðtoginn aðgengi að sínu allra besta og Áhrifamáttur leiðtogans. Atriði sem tekin eru fyrir á námskeiðinu Fyrri hluti: Hvernig öðlast leiðtoginn aðgengi að sínu allra besta Hlutverk leiðtogans. Máttur ákvarðanna. Áhrif tilfinninga á gæði ákvarðana og athafna leiðtogans. Ástæður þess að við náum eða náum ekki markmiðum okkar. Hvernig löðum við fram okkar allra besta? Seinni hluti: Áhrif leiðtogans Drifkraftur mannlegrar hegðunar. Hverjar eru raunverulegar þarfir fólks. Hvernig mynda ég sterk tengsl á örskotsstundu við hvern sem er?

#4 NÁMSKEIÐ / VINNUSTOFA

SÖLUFULLTRÚUM SEM KUNNA AÐ VINNA MEÐ TILFINNINGAR

SÍNAR OG VIÐHORF VEGNAR BETUR TIL LANGS FRAMA.

Allur árangur, þar á meðal söluárangur, byggir í raun á þremur þáttum: 1) Þekkingunni & færninni sem við búm yfir. 2) Hugarfarið gagnvart sölumennsku; vörunni/þjónustunni, viðskiptavininum, okkur sjálfum ofl.  3) Þeirri líðan og orku sem við erum í hverju sinni. ​Komið þið heil og sæl, Ég heiti Bjartur Guðmundsson leikari og er eigandi www.optimized.is. Ég hef starfað sem sölumaður í 7 ár. Ég hef farið frá því að geta ekki hringt kalt sölusímtal án þess að fá líkamleg óttaviðbrögð á borð við kvíða, skjálfta, stama og svitakóf, yfir í algjört öryggi sem hefur gert mér kleift að loka kaldri sölu í um það bil 60 til 70% tilfella. Með tímanum lærði ég mikilvægi þess að skapa þjónustumiðuð viðskiptasambönd sem hafa leitt til endurtekinnar sölu og vináttu. Ég hef líka upplifað bakslög þar sem ég átti erfitt með að selja, áhuginn dalaði og ég upplifði streitu. Ég þekki af eigin raun hvernig persónuleg áföll og áskoranir geta haft bein áhrif á sölu-frammistöðu og hve erfitt það getur reynst að skilgreina og brjótast í gegnum sumar hindranir.  En með djúpum skilning á mannlegri hegðun ásamt öflugum aðferðum til að vinna með eigin hugarfar, líðan og sölu-nálgun, fann ég aftur sjálfstraustið, ástríðuna og eldmóðnum sem lætur ekki stoppa sig. Í dag er ég virkilega stoltur af því að geta kallað mig öflugan og þjónustulundaðan sölumann, því ég er langt frá því að vera "fæddur sölumaður". En hver er þá galdurinn? Vissulega lærði ég ákveðna sölutækni og aðferðir til að hafa áhrif. Það sem hins vegar umbylti getu minni til að selja og veita framúrskarandi þjónustu var tvennt. #1 Hvernig ég beitti einstakri tækni (Neuro-Associative Conditioning) til að breyta viðhorfum mínum og hugarfari gagnvart sölumennsku og þjónustu. #2 Það sem mestu máli skiptir var að ég tileinkaði mér aðferð (The State Management Triat) sem gírar mig upp í það sem ég kalla Topp Tilfinningalegt  Ástand.  Námskeiðið Óstöðvandi Sölufólk er 3 - 3.5 klst. langt. Það veitir einhverja mikilvægustu þekkingu og aðferð sem sölufólk þarfnast til að njóta langvarandi velgengni í faginu og NJÓTA  þess. Umfjöllunarefnið er í raun stærsti áhrifaþáttur velgengninnar, og aflið sem hefur hvað mest áhrif á ákvarðanatöku og þar að leiðandi kauphegðun fólks.  Ég er að tala um tilfinningar! Ég leyfi mér að taka svo sterkt til orða því tilfinningar eru í raun aflið að baki öllum verkum mannfólksins, stórum sem smáum. Tilfinningar eru nefnilega drifkraftur alls, án þeirra yrði engin þróun, engin hreyfing. Án tilfinninga myndi engin sala eiga sér. Ég segi það vegna þess að fólk kaupir af tilfinningalegum ástæðum og réttlætir með rökum þrátt fyrir að það telji sér trú um annað. (förum betur yfir það á námskeiðinu)  Velgengni sölumanneskjunnar er einnig drifin áfram af tilfinningalegum og tilfinningalegum tengingum við ótal atriði. Það sem stoppar velgengni sölufólks er einnig tilfinningar og tilfinningalegar tengningar. Það sama gildir um þjónustu því  til þess að veita framúrskarandi þjónustu þurfum við að vera í ákveðnu tilfinningaástandi og búa yfir ákveðnum tilfinningalegum tengningum sem knýja okkur til að inna þjónustuna þannig af hendi að hún kveiki sterkar jákvæðar tilfinningar í hjörtum viðskiptavina. Á endanum snýst Sala og þjónusta um tilfinningar því það er þjónustan og varan sem fólk tengir sterkustu jákvæðu tilfinningarnar við sem mun alltaf hafa vinninginn.  ​Tilfinningar eru afl sem við, sem störfum við sölu og þjónustu, getum virkjað okkur í hag (ef við viljum) með ótrúlegum árangri, en þá þurfum við að skilja hvernig þær virka, og þjálfa okkur í aðferðum sem kveikja á viðeigandi tilfinningum hverju sinni. Það er einmitt þetta sem við gerum á námskeiðinu Óstöðvandi Sölufólk. Við öðlumst dýpri skilning á því hvernig tilfinningar verða til, hvernig þær virka og hvaða áhrif þær hafa á ákvarðanatöku viðskiptavina. Við förum einnig yfir áhrifin sem þær hafa á okkar eigin ákvarðanir og athafnir. Aðalatriðið er þó að við lærum að örva tauga- og boðefnakerfið þannig að við öðlumst einstaka færni í því að stíga meðvitað inn í okkar öflugustu líðan,  nokkuð sem ég kalla Topp Tilfinningalegt Ástand. Topp Tilfinningalegt Ástand er líðan þar sem drifkraftur ræður ríkjum, við hámörkum trú og traust gagnvart okkur sjálfum, ástríða og eldmóður blossar upp ásamt kærleika í garð viðskiptavina og liðsfélaga. Þetta er sónið þar sem hugarfarið er upp á sitt allra besta, við verðum heillandi, úrræðagóð, auðmjúk og hugrökk. Topp Tilfinningalegt Ástand er staðurinn þar sem við getum nálgast hvern viðskiptavin af öryggi, þjónustulund, festu og heiðarleika. Þetta er líðanin þar sem við getum haft raunveruleg áhrif og selt.​ ​Á sama tíma og námskeiðið er kraftmikið og skemmtilegt sölunámskeið, þá er það einnig gríðarlega öflugt streytustjórnunarnámskeið.  HVAÐ MUNUM VIÐ LÆRA Á NÁMSKEIÐINU??​​ ​Við lærum um áhrif tilfinninga og viðhorfa á færni okkar við að selja og veita framúrskarandi þjónustu. Við lærum hvernig má nota þrjár einfaldar leiðir til að kveikja á og gíra upp okkar uppbyggilegustu tilfinningar þannig að við stígum inn í það sem kallað er flæði, sónið, S-ið, að leika á alls oddi. Ég kalla þetta TOPP TILFINNINGALEGT ÁSTAND. Þetta ástand stóreykur aðgengi heilans að þeim innri auðlindum sem við búum raunverulega nú þegar yfir, en höfum ekki alltaf gott aðgengi að. Þessar auðlindir má flokka í 1) upplýsingar 2) hæfileika 3) skapandi hugsun. ​​​Við lærum um innri og ytri áhugahvöt og nýtum þá þekkingu til að kveikja sterka löngun til að nýta hugmyndafræði og aðferðir námskeiðsins til að taka ábyrgð á líðan okkar, bæði í vinnunni og á öðrum sviðum lífsins.  Við uppgötvum tvær tegundir ótta sem allar heilbrigðar manneskjur þurfa stöðugt að glíma við og er oft stór en ómeðvituð fyrirstaðan þegar kemur að því að því að taka ákvarðanir og framkvæma.  ​​Við munum læra Optimized árangurs formúluna og uppgötva þrjá undirstöðuþætti frammistöðu, árangurs og ánægju en tveir af þessum þáttum eru flestum hulin ráðgáta. Við munum læra hvað raunverulega stendur í vegi fyrir því að við náum þeim árangri sem við óskum og fáum útskýringu á því hvers vegna sumum vegnar betur en öðrum.  Við munum uppgötva hvatakerfi heilans, sem samanstendur í raun  af tveim ráðandi kröftum sem útskýra alla ákvarðanatöku og hegðun (líka hegðun sem virðist óskiljanleg). Við öðlumst skilning á þessum kröftum og lærum að virkja þá þannig að þeir þjóni okkur sem best um leið og þessi skilningur auðveldar okkur að mótivera aðra án þess að uppskera mótþróa og vörn.  ​​Við skoðum hugtakið "jákvæðni" frá nýjum vinkli, skilgreinum það á hátt sem er bæði skynsamlegur og skemmtilegur um leið og við uppgötvum hve gríðarlegur ávinningur er í því fólginn að vera jákvæð/ur.  Við munum skoða af hverju líðan okkar er lykilatriði þegar kemur að því að hámarka frammistöðu, árangur og ánægju í hverju sem er.  ​Við munum uppgötva hve gríðarleg áhrif tilfinningar hafa á upplifanir okkar, ákvarðanir og athafnir og þar með áhrif þeirra á hamingju og velgengni. Við lærum hvers vegna mismunandi áreiti og upplifanir kveikja á mismunandi tilfinningum og lærum að stíga inní og taka stjórn á því ferli sem annars fengi að leika lausum hala á sjálfstýringu. Við munum ganga út af námskeiðinu með skýra vitneskju um að við sjálf berum ábyrgð á eigin líðan og að besta gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum, fólkinu á vinnustaðnum og öðrum í lífi okkar, er að verja sem mestum tíma í öflugu, uppbyggilegu tilfinningaástandi.  MARKMIÐ NÁMSKEIÐSINS: Fyrir utan að efla sölumennsku þá er það mitt einlæga markmið að kenna hugmyndafræði og aðferðir sem geta veitt okkur meiri vellíðan og velgengni á öllum sviðum lífsins.  Með því að nota aðferðirnar getum við stórbætt daglega líðan, sjálfsöryggi og trú á eigin getu, bætt gæði ákvarðana og athafna. Áhrifin gera vart við sig strax og nýtast á hvaða sviði lífsins sem er, en það magnaða er að með daglegri ástundun getur lífið tekið algjörum stakkaskiptum til betri vegar. Námskeiðið er einstaklega öflug leið fyrir hópa til að bæta samskipti, stemningu, innprenta uppbyggileg viðhorf, auka samvinnu og byggja þannig upp sterkari liðsheild. Hvers vegna virkar það svo vel þegar kemur að liðsuppbyggingu? Í fyrsta lagi er það vegna þess að þegar hver einstaklingur innan hópsins er í sterkri vellíðan þá hvílir sá hinn sami betur í sér og á auðveldara með að sinna sínm verkefnum eins vel og honum er unnt. Í annan stað er það vegna þess að eftir námskeiðið liggur ljóst fyrir hve mikil áhrif tilfinningaástand hvers og eins hefur á heildina, á uppbyggilegan eða niðurrífandi hátt. Hópur sem samanstendur af fólki sem vill taka ábyrgð á eigin líðan og kann aðferðir til að gera slíkt er hópur þar sem framfarir, vöxtur og ánægja fær þrifist. HVERNIG FER NÁMSKEIÐIÐ FRAM? Óstöðvandi Sölufólk er 3 til 3.5 klst. að lengd. Virk þátttaka, húmor, gleði og dúndur orka ráða ríkjum allan tímann. Námskeiðinu er skipt upp í þrjá hluta: #1 þekking, #2 upplifun, #3 þjálfun. Framsetningin er einstaklega lífleg og SKEMMTILEG um leið og það er spreng fullt af mögnuðum fróðleik. Að námskeiðinu loknu tekur við fimm daga áskorun þar sem þátttakendur fá sendan daglega skemmtilegan tölvupóst með upprifjun á lykilatriðum og laufléttum verkefnum sem auðvelt er að tvinna inn í daglegt líf. Verð: 350.000 kr.

#4 RÁÐSTEFNUUPPBROT / STUTT HUGVEKJA OG ORKUEFLING

UPPLIFÐU OFBOÐSLEGA SKEMMTILEGAR 20 MÍNÚTUR SEM KEYRA HÓPINN Á HÆRRA ORKUSTIG EN NOKKRU SINNI FYRR!

​Er starfsdagur í nánd? Stendur til að gera eitthvað gaman og hrista hópinn saman? Lykillinn að mögnuðum starfsdegi eða frábærri starfsmannagleði er að mölbrjóta ísinn strax í upphafi samverunnar og keyra hópinn í orkuríkt ástand þar sem gleði og vinátta ráða ríkjum.  HÁGÆÐA HÓPEFLI SEM VIRKAR EINFALDLEGA SVONA: Bjartur mætir á staðinn í topp gír með boom-boxið og nokkra öfluga hópeflis-ása upp í erminni. Á 20 mínútum rífur hann stemninguna upp í hæstu hæðir. Hópeflið stutt og snarpt! Það er hægt að framkvæma utandyra jafnt og innandyra, í rigningu eða sól á hvaða tíma sólahringsins sem er. Eftir hópeflið er orkan í hópnum himin há, kærleikur og gleði í botni, samskiptamúrar brotnir, fólk meira extrovert og tilbúið að halda gleðinni gangandi fram eftir (vinnu)degi og kvöldi. Verð: 100.000 kr. innan höfuðborgarsvæðisins. Bókanir í síma 6607724 eða á bjartur@optimized.is

Borði - blurr 03.png

HEYRÐU Í MÉR OG GERUM EITTHVAÐ GEGGJAÐ SAMAN!

KÆR KVEÐJA ÁSTRÍÐA & ELDMÓÐUR, BJARTUR 

  • Youtube
  • Facebook
bottom of page