top of page
Borði - blurr 03.png

NÁMSKEIÐIÐ

ÓSTÖÐVANIDI LIÐSHEILD

Ég þakka þér fyrir að taka þér tíma til að kynna þér þjónusu mína og hvað hún getur gert fyrir þig eða þitt fyrirtækið. Ég býð upp á óvenjuleg námskeið sem hafa þann tilgang að hrista uppí hugmyndum okkar um mannlega getu og efla fólk til dáða á skemmtilegan og kraftmikinn hátt.

Það er mitt einlæga markmið að bjóða þér og þínum topp-þjónustu í formi námskeiðs sem er í senn einstök upplifun fyrir hópinn í heild sinni, fáránlega skemmtilegt, mjög fræðandi og skilur eftir sig aðferðir sem hver og einn getur notað til að bæta gæði lífs síns í vinnu og í persónulega lífinu.

Þetta geri ég með því að kenna hagnýtar aðferðir sem virkja mátt heilans og taugakerfisins á ótrúlegan hátt. Námskeiðið byggir á nútíma taugavísindum, afrekssálfræði, atferlisfræði og jákvæðri sálfræði í bland við aðferðir sem leikarar nota við karaktersköpun og helgun nýrra viðhorfa og hegðunarmynstra.

Námskeiðið sem mig langar að segja þér frá hér heitir ÓSTÖÐVANDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI. Það er hannað fyrir þá sem vilja byggja upp sterka liðsheild, kynda upp jákvæða vinnustaðarstemningu, stórauka vellíðan fólks og innstilla hugarfar sem yfirstígur hindranir. Þetta er námskeið fyrir þá sem vilja bæta frammistöðu sína og annarra og í sameiningu ná lengra.

Það gildir einu hvort núverandi vinnustaðarmenning eða stemning er góð eða slæm, hvort hugarfarið er uppbyggilegt eða ekki, þetta námskeið er öflug leið til að rífa hóp upp úr ládeyðu, og til að lyfta hópi sem er í topp málum ennþá hærra. Ef þú vilt rækta, styrkja, gleðja eða efla hópinn þinn, ef þú vilt gefa fólkinu þínu gjöf sem getur staðið með því á vegferð lífsins, þá hvet ég þig til að lesa áfram. 

Liðseflingarnámskeiðið Óstöðvandi í topp tilfinningalegu ástandi fjallar um magnaðasta mátt mannsins, tilfinningar! Ég leyfi mér að taka svo sterkt til orða því tilfinningar eru í raun aflið að baki öllum verkum mannfólksins, stórum sem smáum. Tilfinningar eru nefnilega drifkraftur alls, án þeirra yrði engin þróun, engin hreyfing. Máttur þeirra er í raun svo mikill að þær hafa drifið áfram strærstu sigra manneskjunnar eins og landfundi, geimferðir, íþróttaafrek, einstaka friðartíma, tækniframfarir. En þær hafa líka drifið áfram eyðileggjandi athæfi eins og stríð, hryðjuverk, sundrung, svindl og spillingu.

Tilfinningar eru afl sem við getum virkjað okkur í hag (ef við viljum) með ótrúlegum árangri en þá þurfum við að skilja hvernig þær virka, og þjálfa okkur svo í aðferðum sem veita þeim í uppbyggilegan farveg. Það er einmitt þetta sem við gerum á þessu námskeiði. Við tökum fyrstu (og mögulega mikilvægustu) skrefin í áttina að því að verða húsbóndar okkar eigin tilfinninga.   

HVAÐ SEGJA FYRRI VIÐSKIPTAVINIR?

Strip - appelsínugulur Bjartur fadar í hvítt 2.png

HVAÐ MUNUM VIÐ LÆRA Á NÁMSKEIÐINU?

 • Við lærum hvernig má nota þrjár einfaldar leiðir til að kveikja á og gíra upp okkar sterkustu tilfinningar þannig að við stígum inn í það sem kallað er flæði, sónið, S-ið, að leika á alls oddi. Ég kalla þetta TOPP TILFINNINGALEGT ÁSTAND. Þetta ástand stóreykur aðgengi heilans að þeim innri auðlindum sem við búum raunverulega nú þegar yfir, en höfum ekki alltaf gott aðgengi að. Þessar auðlindir má flokka í 1) upplýsingar 2) hæfileika 3) skapandi hugsun.

 • Við lærum um innri og ytri áhugahvöt og nýtum þá þekkingu til að kveikja sterka löngun til að nýta hugmyndafræði og aðferðir námskeiðsins til að taka ábyrgð á líðan okkar, bæði í vinnunni og á öðrum sviðum lífsins. 

 • Við uppgötvum tvær tegundir ótta sem allar heilbrigðar manneskjur þurfa stöðugt að glíma við og er oftast stærsta fyrirstaðan þegar kemur að því að láta drauma sína rætast.

 • Við munum læra Optimized árangurs formúluna og uppgötva þrjá undirstöðuþætti frammistöðu, árangurs og ánægju en tveir af þessum þáttum eru flestum hulin ráðgáta. 

 • Við munum læra hvað raunverulega stendur í vegi fyrir því að við náum þeim árangri sem við óskum.

 • Við munum uppgötva stýrikerfi heilans, sem er í raun tveir ráðandi kraftar þegar kemur að mannlegri ákvarðanatöku og hegðun. Við öðlumst skilning á þessum kröftum og lærum að virkja þá þannig að þeir þjóni okkur sem best um leið og þessi skilningur auðveldar okkur að sýna öðrum samkennd og skilning.

 • Við skoðum hugtakið "jákvæðni" frá nýjum vinkli, skilgreinum það á hátt sem er bæði skynsamlegur og skemmtilegur um leið og við uppgötvum hve gríðarlegur ávinningur er í því fólginn að vera jákvæð/ur. 

 • Við munum skoða af hverju líðan okkar er lykilatriði þegar kemur að því að hámarka frammistöðu, árangur og ánægju í hverju sem er. 

 • Við munum uppgötva hve gríðarleg áhrif tilfinningar hafa á upplifanir okkar, ákvarðanir og athafnir og þar með áhrif þeirra á hamingju og velgengni.

 • Við lærum hvers vegna mismunandi áreiti og upplifanir kveikja á mismunandi tilfinningum og lærum að stíga inní og taka stjórn á því ferli sem annars fengi að leika lausum hala á sjálfstýringu.

 • Við munum ganga út af námskeiðinu með skýra vitneskju um að við sjálf berum ábyrgð á eigin líðan og að besta gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum, fólkinu á vinnustaðnum og öðrum í lífi okkar, er að verja sem mestum tíma í öflugu, uppbyggilegu tilfinningaástandi. 

​​

Anchor 2
Borði - blurr 02_edited_edited.jpg

VIÐTAL VIР BJART  Á STÖÐ 2  Í  MEISTARAMÁNUÐI  ÁRIÐ 2019


Hugmyndafræðin og aðferðirnar sem kynntar eru á námskeiðinu miða að því að auka það sem við öll sækjumst eftir í lífinu, meiri vellíðan og meiri velgengni.

Með því að nota aðferðirnar getum við stórbætt daglega líðan, sjálfsöryggi og trú á eigin getu, bætt gæði ákvarðana og athafna. Áhrifin gera vart við sig strax og nýtast á hvaða sviði lífsins sem er, en það magnaða er að með daglegri ástundun getur lífið tekið algjörum stakkaskiptum til betri vegar.

Námskeiðið er einstaklega öflug leið fyrir hópa til að bæta samskipti, stemningu, innprenta uppbyggileg viðhorf, auka samvinnu og byggja þannig upp sterkari liðsheild. Hvers vegna virkar það svo vel þegar kemur að liðsuppbyggingu? Í fyrsta lagi er það vegna þess að þegar hver einstaklingur innan hópsins er í sterkri vellíðan þá getur viðkomandi raunverulega sinnt sínu hlutverki eins vel og honum er unnt. Í annan stað er það vegna þess að eftir námskeiðið liggur ljóst fyrir hve mikil áhrif tilfinningaástand hvers og eins hefur á heildina, á uppbyggilegan eða niðurrífandi hátt. Hópur sem samanstendur af fólki sem vill taka ábyrgð á eigin líðan og kann aðferðir til að gera slíkt er hópur þar sem framfarir, vöxtur og ánægja fær þrifist.Óstöðvandi í topp tilfinningalegu ástandi er í boði í tveim útgáfum. Þriggja klukkustunda námskeiði eða í formi eins til eins og hálfrar klukkustundar ofurpepp-fyrirlesturs. Ég mæli algjörlega með 3 klst. útgáfunni vegna þess að þar förum við mun betur á dýptina, upplifunin er miklu sterkari og áhrifin standa betur með hópnum því tímaramminn margfaldar áhrifin á innri áhugahvöt hópsins. Þessari útgáfu fylgir einnig fimm daga áskorun sem er ekki innifalin í styttri útgáfunni. Á þeim fjórum árum sem ég hef haldið námskeið og fyrirlestra hef ég séð mikinn mun á hópum sem velja 3 klst. leiðina og þeim sem velja þá styttri.

 

Óháð tímaramma þá ráða virk þátttaka, húmor, gleði og dúndur orka ríkjum. Námskeiðinu er skipt upp í þrjá hluta: #1 þekking, #2 upplifun, #3 þjálfun. Framsetningin er einstaklega lífleg og miðar að því að námskeiðið verði SKEMMTILEGT um leið og það er sprengfullt af mögnuðum fróðleik.

Á þriggja tíma námskeiðinu (full lengd) er ein stutt pása um miðbik námskeiðsins. Að námskeiðinu loknu tekur við fimm daga áskorun þar sem þátttakendur fá daglega sendan skemmtilegan tölvupóst með upprifjun á lykilatriðum og laufléttum verkefnum sem auðvelt er að tvinna inn í daglegt líf.

 

Styttri útgáfa námskeiðsins  (1 - 1.5 klst.) fer fram í einni sleitulausri og ofurpeppandi atrennu. Þar skyggnumst við inn í hugmyndafræðina, snertum á lykilatriðum, leikum okkur með aðferðirnar á húmorískan hátt og fáum í hendur einfaldar leiðir til að gíra okkur í topp tilfinningalegt ástand hvar og hvenær sem er.

MARKMIÐ NÁMSKEIÐSINS:

HVERNIG FER NÁMSKEIÐIÐ FRAM?

AF HVERJU?

Af hverju er mikilvægt að byggja stöugt upp jákvæða vinnustaðamenningu, efla liðsandann, gíra upp orkuna í hópnum, skerpa á mikilvægi jákvæðra samskipta og aðstoða fólk við að taka ábyrgð á sinni eigin líðan og viðhorfum?

 

Það er vegna þess að….

 • Sálrænt öryggi og öryggiskennd vex.

 • Hópurinn upplifir væntumþykju stjórnenda og fyrirtækisins í sinn garð.

 • Fólk upplifir vissu um virði sitt, upplifir að mannauðurinn skipti máli, að líðan starfsmanna sé metin. 

 • Fólk mætir ánægðara til  vinnu.

 • Jákvæð viðhorf og jákvætt umtal starfsmanna í garð fyrirtækisins eykst.

 • Það verður meira gaman hjá öllum í vinnunni.

 • Hugmyndaauðgi magnast upp.

 • Velvild og hollusta í garð stjórnenda og við fyrirtækið sjálft verður meiri.

 • Metnaður vex.

 • Framleiðni verður meiri.

 • Fyrirtækið / vinnustaðurinn laðar að sér öflugra starfsfólk.

 • Tíðni árekstra og vandamála lækkar og úrlausnartími styttist.

 • Samskipti við viðskiptavini verða betri. 

 • Þjónustustig vex. 

 • Sala eykst.

 • Hagnaður vex. 

 

Velgengni fyrirtækja veltur á frammistðu mannauðsins en stærstu áhrifaþættirnir á frammistöðu og árangur hans er líðan, orkustig og viðhorf.

 

Með því að fá inn öflugt og skemmtilegt námskeið sem hristir upp í hópnum, gírar upp orkuna, brýtur upp staðnað hugarfar, styrkir tengsl fólks og kyndir upp innri-áhuga hvers einstaklings á því að leggja sitt af mörkum til að skapa geggjaðan vinnuanda og veitir fólki öflugar aðferðir til að taka ábyrgð á eigin líðan og viðhorfum… 

 

með því að bjóða upp á slíkt námskeið er tekin virk ábyrgð á því að byggja upp og viðhalda öflugri vinnustaðarmenningu sem svo bókstaflega bætir hag fyrirtækisins, stjórnenda, framlínufólks og viðskiptavina á einu bretti. 

 

Öflug og skemmtileg vinnustaðamenning er stórkostlegur lykill að velgegni fyrirtækja, en hana þarf að rækta reglulega því eins og við vitum, allt sem að er hlúð vex og dafnar. Allt annað grottnar niður. 

 

Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem menningin er óuppbyggileg? Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem fólk er uppfullt af áhuga, metnaði, ástríðu, eldmóð, orku og vináttu? 

Borði - blurr 01.png

VIÐTAL VIР BJART  HJÁ  HELGU MARÍU Í  ÞÆTTINUM HUGARFAR

Anchor 1
Bjartur Strip - 01.png

ÓSTÖÐVANIDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI HENTAR:

 • Öllum vinnustöðum í heild sinni til að byggja upp topp vinnuanda, bæta samskipti og auka gleði.

 • Leiðtogum, stjórnendum og millistjórnendum sem vilja skilja betur mannlega hegðun og læra öflugar aðferðir til að hafa áhrif.

 • Félagasamtökum sem vilja skapa eftirminnilega stemningu og uppbrot á fundum eða ráðstefnum.

 • Vinahópum sem langar að upplifa eitthvað öðruvísi, eitthvað sem þéttir hópinn og styrkir vináttuböndin.

 • Íþróttafólki, íþróttaliðum og íþróttafélögum sem vilja hámarka frammistöðu, árangur og ánægju með því að öðlast einstakan skilning og færni þegar kemur að hugarþjálfun og tilfinningastjórnun. 

 • Söludeildum fyrirtækja sem vilja halda sölufólkinu sínu orkumiklu, mótiveruðu og hlúa að þeim viðhorfum sem sölumennskan byggir á.

 • Þjónustufyrirtækjum sem vilja veita topp þjónustu og breyta viðskiptavinum í aðdáendur. 

 • Öllum sem vilja bæta samskipti og viðhalda jákvæðu vinnuumhverfi. 

 • Öllum sem standa frammi fyrir áskorunum og vilja vera í sínu besta andlega, tilfinningalega og hugarfarslega formi til að tækla þau verkefni sem blasa við. 

 • Hópum í leit að kröftugum innblæstri hvort sem það er til að koma sér af stað í verkefni, rífa sig upp úr ládeiðu eða taka flugið upp í hæstu hæðir.

 • Metnaðarfullu fólki sem vill brjótast af krafti í gegnum hindranir.

 • Til að efla stemningu og samheldni

 • Fyrir ráðstefnur til að rífa upp orku og stemningu, auka eftirtekt og efla frumkvæði þátttakenda.

 • Til að skapa ofur jákvæða og kærleiksríka stemningu í vikunni fyrir árshátíð eða jólaglögg. 

 • Metnaðarfullum nemendum

 • Þeim sem eru að leita að öflugri liðseflingu, hópefli og peppi.

 • Stutta útgáfan af OSTÖÐVANDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI er fullkomið sem morgun- eða hádegisfyrirlestur.

Borði - blurr 03.png

HÉR ER STUTT VIDEO SEM GEFUR INNSÝN Í HUGMYNDAFRÆÐINA

Bjartur Strip - 06.png

AÐRAR UPPLÝSINGAR:

Útgáfur af: ÓSTÖÐVANDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI:

 • ÓSTÖÐVANDI LIÐSHEILD

 • ÞJÓNUSTA SEM SKAPAR AÐDÁEINDUR

 • STERKARI LEIÐTOGI

 • KRAFTMIKIL OG HEIÐARLEG SÖLUMENNSKA

 • HUGUR OG HJARTA AFREKSÍÞRÓTTAFÓLKS

Lengd: 

 • BESTUR...3.5 klst. 

 • BETRI.......1.5 klst. 

 • GÓÐUR....1.0 klst.

 • GRUNN.....20 til 40 mín. pepp/hópefli

 

Námskeiðin eru einnig í boði yfir netið (Teams / Zoom)

Hvað fylgir 3 klst. námskeiðinu?

 • Djúp nálgun á efnið og öflug upplifun á áhrifum þess.

 • Aðgangur að glærum.

 • Aðgangur að netfyrirlestri og öðrum verkfærum.

 • 5 daga eftirfylgni yfir netið fyrir hópinn í sameiningu.

 • Ánægjuábyrgð - Ef hópurinn er ekki hæst ánægður þá borgarðu ekki krónu.

 

Hentar hverjum?

Öllum á aldrinum 14 til 90+ sem vilja bæta frammistöðu, árangur og ánægju sína í lífi og starfi.

Hvað er gott að hafa meðferðis? 

Á þriggja klst. námskeiðið er gott að mæta með vatnsbrúsa, glósubók og skriffæri auk þess að vera í þægilegum fötum en þó er ekki þörf á því að vera í íþróttafötum.

Staðsetning:

Námskeiðiskaupi sér um að útvega sal með skjávarpa og hljóðkerfi.

                   

Tungumál:

Fyrirlesturinn er í boði á íslensku og ensku.

Verð:

 

Fáðu verðtilboð í takt við þínar þarfir og stærð hópsins með því að senda mér línu á bjartur@optimized.is eða með því að hringja í síma 6607724.

Ég mæli eindregið með því að skoða www.attin.is en þar er m.a að finna styrki fyrir fyrirtæki sem vilja bjóða starfsfólki sínu upp á námskeið og strarfsmenntun. 

Áttin-Banner-fyrir-heimasíðu--Námsstyrkir-fyrir-fyrirtæki.gif
örstuttur-bútur-úr-Saharafestival-myndbandinu---síðasta-strip-á-heiasíðu---8sec---Animated
bottom of page